Hysbysiad o Gais i ddargyfeirio pibell nwy pwysedd uchel o dan Afon Tywi

Closed 6 Sep 2023

Opened 9 Aug 2023

Overview

Deddf Y Môr a Mynediad I’r Arfordir 2009 Hysbysiad o Gais i ddargyfeirio pibell nwy pwysedd uchel o dan Afon Tywi.

Hysbysir drwy hyn fod Wales & West Utilities wedi cyflwyno cais i Cyfoeth Naturiol Cymru am drwydded forol i gynnal gweithgaredd a reoleiddir o dan Ddeddf y Môr a Mynediad i’r Arfordir 2009. Mae'r cais i ddargyfeirio pibell nwy pwysedd uchel o dan afon Tywi.

Gallwch weld y dogfennau cais yn rhad ac am ddim, o'n https://publicregister.naturalresources.wales/. Gallwch chwilio am y dogfennau gan ddefnyddio'r cyfeirnod cais DEML2342.

Areas

  • All Areas

Audiences

  • Cymraeg
  • marine developers
  • marine planners
  • Coastal Group Members

Interests

  • EIA
  • development
  • Marine Area Statement