Hysbysiad o Gais i Adfer Cynefin Wytrys Brodorol ym Mae Conwy

Closes 15 Feb 2023

Opened 18 Jan 2023

Overview

Deddf y Môr a Mynediad i’r Arfordir 2009 Hysbysiad o Gais i Adfer Cynefin Wytrys Brodorol ym Mae Conwy

Hysbysir drwy hyn fod The Wild Oysters Project: Bae Conwy, Adfer Cynefin Wystrys Brodorol wedi cyflwyno cais i Cyfoeth Naturiol Cymru am drwydded forol i gynnal gweithgaredd a reoleiddir o dan Ddeddf y Môr a Mynediad i’r Arfordir 2009. Mae'r cais ar gyfer trwydded forol i adfer cynefin wystrys mewn mannau oddi ar arfordir Bae Conwy.

Gallwch weld dogfennau’r cais yn rhad ac am ddim, ar https://publicregister.naturalresources.wales/.

Gallwch chwilio am y dogfennau gan ddefnyddio cyfeirnod y cais, sef DEML2284.

Dylid cyflwyno sylwadau neu wrthwynebiadau ysgrifenedig parthed y cais hwn i’r

Tîm Trwyddedu Morol,
Gwasanaeth Trwyddedu Caerdydd,
Tŷ Cambria,
29 Heol Casnewydd,
Caerdydd
CF24 0TP

neu drwy yrru e-bost at marinelicensing@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk erbyn 15 Chwefror 2023, gan ddyfynnu’r cyfeirnod: DEML2284

Yn eich sylw/gwrthwynebiad dylech gynnwys cyfeiriad e-bost neu gyfeiriad post llawn y gellir anfon gohebiaeth iddo.

Byddwch yn ymwybodol y bydd sylwadau a dderbynnir yn cael eu rhannu â'r ymgeisydd a gall y byddant ar gael i'r cyhoedd ar ôl golygu manylion personol, yn unol â'r Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data.

Areas

  • All Areas

Audiences

  • Cymraeg
  • marine developers
  • marine planners

Interests

  • EIA
  • development