Hysbysiad o Gais ar gyfer gwneud atgyweiriadau i bibell ollwng Penrhyndeudraeth

Wedi Cau 14 Gorff 2023

Wedi'i agor 16 Meh 2023

Trosolwg

Deddf Y Môr a Mynediad i’r Arfordir 2009 Hysbysiad o Gais ar gyfer gwneud atgyweiriadau i bibell ollwng Penrhyndeudraeth

Hysbysir drwy hyn fod Alun Griffiths Contractors Ltd wedi cyflwyno cais i Cyfoeth Naturiol Cymru (“CNC”) am drwydded forol i gynnal gweithgaredd a reoleiddir o dan Ddeddf y Môr a Mynediad i’r Arfordir 2009. Mae'r cais ar gyfer gwneud atgyweiriadau i bibell ollwng yng Ngwaith Trin Dŵr Gwastraff Penrhyndeudraeth.

Gallwch weld y dogfennau cais yn rhad ac am ddim, o'n https://publicregister.naturalresources.wales/. Gallwch chwilio am y dogfennau gan ddefnyddio'r cyfeirnod cais CML2321

Cysylltiedig

  • Pob Maes

Cynulleidfaoedd

  • marine developers
  • marine planners

Diddordebau

  • EIA
  • Development