Hysbysiad O Gais Ar Gyfer Gwaredu Deunydd Wedi'i Garthu O Lociau Bae Caerdydd, Yr Harbwr Allanol A Llwybrau Dynesu Ar Y Môr

Closed 26 Oct 2023

Opened 28 Sep 2023

Overview

Deddf Y Môr A Mynediad I’r Arfordir 2009

Hysbysir drwy hyn fod Awdurdod Harbwr Caerdydd wedi cyflwyno cais i Cyfoeth Naturiol Cymru am drwydded forol i gynnal gweithgaredd a reoleiddir o dan Ddeddf y Môr a Mynediad i’r Arfordir 2009. Mae'r cais ar gyfer gwaredu deunydd wedi'i garthu o lociau bae caerdydd, yr harbwr allanol a llwybrau dynesu ar y môr.

Gallwch weld y dogfennau cais yn rhad ac am ddim, ar ein https://publicregister.naturalresources.wales/. Gallwch chwilio am y dogfennau gan ddefnyddio cyfeirnod y cais, DML2352.

Areas

  • All Areas

Audiences

  • Cymraeg

Interests

  • Trwyddedau