Hysbysiad O Gais Ar Gyfer Gwaredu Deunydd Wedi'i Garthu O Lociau Bae Caerdydd, Yr Harbwr Allanol A Llwybrau Dynesu Ar Y Môr

Ar gau 26 Hyd 2023

Wedi'i agor 28 Medi 2023

Trosolwg

Deddf Y Môr A Mynediad I’r Arfordir 2009

Hysbysir drwy hyn fod Awdurdod Harbwr Caerdydd wedi cyflwyno cais i Cyfoeth Naturiol Cymru am drwydded forol i gynnal gweithgaredd a reoleiddir o dan Ddeddf y Môr a Mynediad i’r Arfordir 2009. Mae'r cais ar gyfer gwaredu deunydd wedi'i garthu o lociau bae caerdydd, yr harbwr allanol a llwybrau dynesu ar y môr.

Gallwch weld y dogfennau cais yn rhad ac am ddim, ar ein https://publicregister.naturalresources.wales/. Gallwch chwilio am y dogfennau gan ddefnyddio cyfeirnod y cais, DML2352.

Ardaloedd

  • Pob Ardal

Cynulleidfaoedd

Diddordebau

  • Trwyddedau