Hysbysiad o Gais ar gyfer Gwaith Archwilio Tir Morol ym Mhort Talbot yn y Dyfodol

Ar gau 29 Mai 2024

Wedi'i agor 1 Mai 2024

Trosolwg

Deddf Y Môr a Mynediad I’r Arfordir 2009 Hysbysiad o Gais ar gyfer Gwaith Archwilio Tir Morol ym Mhort Talbot yn y Dyfodol

Hysbysir drwy hyn fod Associated British Ports Holdings Limited wedi cyflwyno cais i Cyfoeth Naturiol Cymru am drwydded forol i gynnal gweithgaredd a reoleiddir o dan Ddeddf y Môr a Mynediad i’r Arfordir 2009. Mae'r cais ar gyfer gwaith archwilio tir gan gynnwys tyllau turio, teclynnau samplu Van Veen a vibrocores. Bydd y gwaith yn digwydd yn yr harbwr, yn y porthladd mewnol, ac ym mynedfa’r porthladd i Afon Afan.

Gallwch weld y dogfennau cais yn rhad ac am ddim, o'n https://publicregister.naturalresources.wales/. Gallwch chwilio am y dogfennau gan ddefnyddio'r cyfeirnod cais RML2420.

Ardaloedd

  • Pob Ardal

Cynulleidfaoedd

  • marine developers
  • marine planners
  • Network Completion Project Task and Finish Group
  • Coastal Group Members

Diddordebau

  • EIA
  • Development
  • Marine Protected Areas Network Completion Project
  • Marine Area Statement