Hysbysiad o Gais ar gyfer cwblhau gwaith cynnal a chadw ar strwythurau presennol i amddiffyn yr arfordir yn Sudbrook.

Closed 22 Oct 2022

Opened 22 Sep 2022

Overview

Deddf Y Môr a Mynediad I’r Arfordir 2009

Hysbysir drwy hyn fod Dyer & Butler Ltd wedi cyflwyno cais i Cyfoeth Naturiol Cymru am drwydded forol i gynnal gweithgaredd a reoleiddir o dan Ddeddf y Môr a Mynediad i’r Arfordir 2009. Mae'r cais ar gyfer cwblhau gwaith cynnal a chadw ar strwythurau presennol i amddiffyn yr arfordir yn Sudbrook.

Gallwch weld y dogfennau cais yn rhad ac am ddim, o'n https://publicregister.naturalresources.wales/. Gallwch chwilio am y dogfennau gan ddefnyddio'r cyfeirnod cais CML2252.

Areas

  • All Areas

Audiences

  • Cymraeg

Interests

  • Trwyddedau