Hysbysiad o Gais am Drwydded Forol i gynnal Gwaith Carthu Cynnal a Chadw Harbwr Dinbych-Y-Pysgod

Ar gau 29 Tach 2023

Wedi'i agor 1 Tach 2023

Trosolwg

Deddf Y Môr a Mynediad I’r Arfordir 2009 Hysbysiad o Gais am Drwydded Forol i gynnal Gwaith Carthu Cynnal a Chadw Harbwr Dinbych-Y-Pysgod

Hysbysir drwy hyn fod Cyngor Sir Benfro wedi cyflwyno cais i Cyfoeth Naturiol Cymru am drwydded forol i gynnal gweithgaredd a reoleiddir o dan Ddeddf y Môr a Mynediad i’r Arfordir 2009. Mae'r cais ar gyfer drwydded forol i gynnal gwaith carthu cynnal a chadw Harbwr Dinbych-y-Pysgod.

Gallwch weld y dogfennau cais yn rhad ac am ddim, o'n https://publicregister.naturalresources.wales/. Gallwch chwilio am y dogfennau gan ddefnyddio'r cyfeirnod cais DML2354.

Ardaloedd

  • Pob Ardal

Cynulleidfaoedd

  • marine developers
  • marine planners
  • Coastal Group Members

Diddordebau

  • EIA
  • Development
  • Marine Area Statement