Hysbysiad o Gais am Drwydded Forol i garthu a gwaredu deunydd sydd wedi’i garthu ym Marina Monkstone

Closed 16 Sep 2021

Opened 20 Aug 2021

Overview

Hysbysir drwy hyn fod Commodore Wayne Kirkpatrick wedi cyflwyno cais i Cyfoeth Naturiol Cymru (“CNC”) am drwydded forol i gynnal gweithgaredd a reoleiddir o dan Ddeddf y Môr a Mynediad i’r Arfordir 2009. Mae'r cais ar gyfer carthu a gwaredu deunydd sydd wedi’i garthu ym Marina Monkstone.

Gallwch weld y dogfennau cais yn rhad ac am ddim, o'n https://publicregister.naturalresources.wales/. Gallwch chwilio am y dogfennau gan ddefnyddio'r cyfeirnod cais DML2139. Yng ngoleuni’r sefyllfa iechyd cyhoeddus gyfredol gyda golwg ar Coronafirws (COVID-19) ni fydd copi caled o’r cais a dogfennau ategol ar gael mewn man cyhoeddus yn y cyfnod hwn.Os gofynnir am gopïau caled o'r dogfennau uchod, efallai y bydd rhaid talu costau copïo nad ydynt yn fwy na chostau copïo rhesymol. 

Areas

  • All Areas

Audiences

  • marine planners

Interests

  • Permits