Hysbysiad o Gais am amnewid pont yn Pant Eidal

Closed 10 Sep 2021

Opened 13 Aug 2021

Overview

Hysbysir drwy hyn fod Centregreat Rail Limited wedi cyflwyno cais i Cyfoeth Naturiol Cymru am drwydded forol i gynnal gweithgaredd a reoleiddir o dan Ddeddf y Môr a Mynediad i’r Arfordir 2009. Mae'r cais ar gyfer amnewid pont yn Pant eidal.

Gallwch weld y dogfennau cais yn rhad ac am ddim, o'n https://publicregister.naturalresources.wales. Gallwch chwilio am y dogfennau gan ddefnyddio'r cyfeirnod cais CML2135. Yng ngoleuni’r sefyllfa iechyd cyhoeddus gyfredol gyda golwg ar Coronafirws (COVID-19) ni fydd copi caled o’r cais a dogfennau ategol ar gael mewn man cyhoeddus yn y cyfnod hwn’.Os gofynnir am gopïau caled o'r dogfennau uchod, efallai y bydd rhaid talu costau copïo nad ydynt yn fwy na chostau copïo rhesymol.

Areas

  • All Areas

Audiences

  • Anyone from any background

Interests

  • Permits