Hysbysiad o Gais a gyfer Gwaith Ymchwilio Tir ac Arolygon Geodechnegol

Closed 15 Feb 2023

Opened 18 Jan 2023

Overview

Deddf Y Môr a Mynediad I’r Arfordir 2009 Hysbysiad o Gais a gyfer Gwaith Ymchwilio Tir ac Arolygon Geodechnegol

Hysbysir drwy hyn fod Offshore Wind Consultant Limited wedi cyflwyno cais i Cyfoeth Naturiol Cymru (“CNC”) am drwydded forol i gynnal gweithgaredd a reoleiddir o dan Ddeddf y Môr a Mynediad i’r Arfordir 2009. Mae'r cais ar gyfer Gwaith Ymchwilio Tir ac Arolygon Geodechnegol.

Gallwch weld y dogfennau cais yn rhad ac am ddim, o'n https://publicregister.naturalresources.wales/.

Gallwch chwilio am y dogfennau gan ddefnyddio'r cyfeirnod cais RML2281.

Areas

  • All Areas

Audiences

  • Cymraeg
  • marine developers
  • marine planners

Interests

  • EIA
  • development