Gwaith carthu a gwaredu at ddiben cynnal a chadw yn harbwr Aberystwyth

Closed 7 Jan 2022

Opened 8 Dec 2021

Overview

Deddf Y Môr a Mynediad I’r Arfordir 2009

Hysbysiad o Gais ar gyfer Gwaith Carthu a Gwaredu at Ddiben Cynnal a Chadw yn Harbwr Aberystwyth

Hysbysir drwy hyn fod Cyngor Sir Ceredigion wedi cyflwyno cais i Cyfoeth Naturiol Cymru am drwydded forol i gynnal gweithgaredd a reoleiddir o dan Ddeddf y Môr a Mynediad i’r Arfordir 2009. Mae'r cais ar gyfer gwaith carthu a gwaredu at ddiben cynnal a chadw yn harbwr Aberystwyth.

Gallwch weld y dogfennau cais yn rhad ac am ddim, o'n https://publicregister.naturalresources.wales/. Gallwch chwilio am y dogfennau gan ddefnyddio'r cyfeirnod cais DML2160.

Yng ngoleuni’r sefyllfa iechyd cyhoeddus gyfredol gyda golwg ar Coronafirws (COVID-19) ni fydd copi caled o’r cais a dogfennau ategol ar gael mewn man cyhoeddus yn y cyfnod hwn’.

Os gofynnir am gopïau caled o'r dogfennau uchod, efallai y bydd rhaid talu costau copïo nad ydynt yn fwy na chostau copïo rhesymol. 

Areas

  • All Areas

Audiences

  • marine developers
  • marine planners

Interests

  • EIA
  • development