Gais am ymchwiliad daearegyddol o’r troedffordd ger yr afon Tawe

Closed 8 Dec 2022

Opened 10 Nov 2022

Overview

Deddf Y Môr a Mynediad I’r Arfordir 2009

Hysbysiad o Gais am ymchwiliad daearegyddol o’r troedffordd ger yr afon Tawe

Hysbysir drwy hyn fod Cyngor Abertawe wedi cyflwyno cais i Cyfoeth Naturiol Cymru am drwydded forol i gynnal gweithgaredd a reoleiddir o dan Ddeddf y Môr a Mynediad i’r Arfordir 2009. Mae'r cais ar gyfer ymchwiliad daearegyddol o’r troedffordd ger yr Afon Tawe.

Gallwch weld y dogfennau cais yn rhad ac am ddim ar ein cofrestr gyhoeddus.

allwch chwilio am y dogfennau gan ddefnyddio'r cyfeirnod cais RML2260.

Areas

 • All Areas

Audiences

 • Fly-fishing
 • Cockles
 • Newport Green and Safe Spaces
 • Rivers
 • Flooding
 • Llifogydd
 • Community Volunteers
 • Gwirfoddolwyr Cymunedol
 • Management
 • English
 • Cymraeg
 • marine developers
 • marine planners
 • South West Stakeholder group
 • Citizens
 • National Access Forum
 • citizens
 • water companies
 • NFU
 • DCWW
 • Anglers
 • Coal Authority
 • Educators
 • SoNaRR2020
 • Mine recovery specialists
 • Arbenigwyr adfer mwyngloddiau

Interests

 • EIA
 • development