Gais am ymchwiliad daearegyddol o’r troedffordd ger yr afon Tawe

Closes 8 Dec 2022

Opened 10 Nov 2022

Overview

Deddf Y Môr a Mynediad I’r Arfordir 2009

Hysbysiad o Gais am ymchwiliad daearegyddol o’r troedffordd ger yr afon Tawe

Hysbysir drwy hyn fod Cyngor Abertawe wedi cyflwyno cais i Cyfoeth Naturiol Cymru am drwydded forol i gynnal gweithgaredd a reoleiddir o dan Ddeddf y Môr a Mynediad i’r Arfordir 2009. Mae'r cais ar gyfer ymchwiliad daearegyddol o’r troedffordd ger yr Afon Tawe.

Gallwch weld y dogfennau cais yn rhad ac am ddim ar ein cofrestr gyhoeddus.

allwch chwilio am y dogfennau gan ddefnyddio'r cyfeirnod cais RML2260.

Give us your views

Dylid cyflwyno sylwadau neu wrthwynebiadau ysgrifenedig parthed y cais hwn i’r:

Tîm Trwyddedu Morol,
Gwasanaeth Trwyddedu Caerdydd,
Tŷ Cambria,
29 Heol Casnewydd,
Caerdydd
CF24 0TP,  

neu yrru e-bost at marinelicensing@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk erbyn yr 08 Rhagfur 2022, gan ddyfynnu cyfeirnod: RML2260

Yn eich sylw/gwrthwynebiad dylech gynnwys cyfeiriad e-bost neu gyfeiriad post llawn y gellir anfon gohebiaeth iddo.

Byddwch yn ymwybodol y bydd sylwadau a dderbynnir yn cael eu rhannu â'r ymgeisydd a gall y byddant ar gael i'r cyhoedd ar ôl golygu manylion personol, yn unol â'r Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data.  

Areas

  • All Areas

Audiences

  • Anyone from any background

Interests

  • EIA
  • development