Cais am drwydded forol i gynnal gwaith ymchwilio tir ar gyfer adnewyddu pibell elifion Casnewydd

Closed 28 Mar 2022

Opened 28 Feb 2022

Overview

Deddf y Môr A Mynediad I’r Arfordir 2009

Rhan 4: Trwyddedu Morol

Hysbysir drwy hyn, yn unol â Rhan 4, Pennod 1, Adran 68, Deddf y Môr a Mynediad i’r Arfordir 2009, fod Kaymac Marine & Civil Engineering wedi cyflwyno cais i Cyfoeth Naturiol Cymru, sy’n gweithredu ar ran yr awdurdod trwyddedu, am drwydded forol i gynnal gwaith ymchwilio tir ar gyfer adnewyddu pibell elifion Casnewydd.

Gallwch weld y dogfennau cais yn rhad ac am ddim, o'n https://publicregister.naturalresources.wales/. Gallwch chwilio am y dogfennau gan ddefnyddio'r cyfeirnod cais RML2205. Neu gallwch ofyn am gopi o'r wybodaeth gennym ni. Gall hyn gymryd amser i'w brosesu a gellid codi tâl am hynny.

Areas

  • All Areas

Audiences

  • Cymraeg

Interests

  • Trwyddedau