Cais am drwydded forol i drwydded forol i creu nodweddion draenio gan gynnwys allafa newydd i Afon Dyfrdwy

Closed 2 Feb 2023

Opened 5 Jan 2023

Overview

Deddf Y Môr a Mynediad I’r Arfordir 2009

Cais am drwydded forol i drwydded forol i creu nodweddion draenio gan gynnwys allafa newydd i Afon Dyfrdwy

Hysbysir drwy hyn fod Industrie Cartarie Tronchetti (ICT) UK Ltd and Crag Hill Estates Ltd (CHEL) wedi cyflwyno cais i Cyfoeth Naturiol Cymru am drwydded forol i gynnal gweithgaredd a reoleiddir o dan Ddeddf y Môr a Mynediad i’r Arfordir 2009. Mae'r cais ar gyfer am drwydded forol am drwydded forol i creu nodweddion draenio gan gynnwys allafa newydd i Afon Dyfrdwy.

Gallwch weld y dogfennau cais yn rhad ac am ddim, o'n https://publicregister.naturalresources.wales/.

Gallwch chwilio am y dogfennau gan ddefnyddio'r cyfeirnod cais CML2279

Areas

  • All Areas

Audiences

  • Cymraeg
  • marine developers
  • marine planners

Interests

  • EIA
  • development