Hysbysiad o Gais ar gyfer I Blannu Morwellt ym Mhen Llŷn ac Ynys Môn

Closed 12 Oct 2022

Opened 22 Sep 2022

Overview

Deddf Y Môr a Mynediad i’r Arfordir 2009

Hysbysir drwy hyn fod Project Seagrass wedi cyflwyno cais i Cyfoeth Naturiol Cymru am drwydded forol i gynnal gweithgaredd a reoleiddir o dan Ddeddf y Môr a Mynediad i’r Arfordir 2009. Mae'r cais ar gyfer trwydded forol i blannu morwellt ym Mhen Llŷn ac Ynys Môn.

Gallwch weld y dogfennau cais yn rhad ac am ddim, o'n https://publicregister.naturalresources.wales/. Gallwch chwilio am y dogfennau gan ddefnyddio'r cyfeirnod cais DEML2248.

Areas

  • All Areas

Audiences

  • Cymraeg

Interests

  • Trwyddedau