Miri Mes 2021

Closed 15 Nov 2021

Opened 13 Sep 2021

Overview

Croeso i'r dudalen gofrestru ar gyfer Miri Mes 2021!

Dyma fideo byr i esbonio'r prosiect.

Rydym yn gofyn i grwpiau addysg a dysgu fynd allan i’r awyr agored i gasglu mes.

Gall pob math o grwpiau addysg a dysgu drefnu casglu hadau, er enghraifft ysgolion, Brownis, Sgowtiaid neu Ffermwyr Ifanc. Mae’n rhoi cyfle i bobl ifanc ddysgu am, a chysylltu â’r amgylchedd naturiol yng Nghymru.

Gall pobl hefyd ddod yn rhan o’r prosiect trwy gyfrannu mes i’w grwpiau lleol, neu eu gwahodd i gasglu mes ar eu tir.

Eleni, rydyn ni’n chwilio am Fes Derw Digoes yn unig.

Mae angen i unrhyw sefydliad sydd â diddordeb mewn cymryd rhan ym Miri Mes cofrestru eu diddordeb cyn trefnu’r casglu.

Byddwn yn talu hyd at £4.40 y cilogram, yn ddibynnol ar ansawdd y mes.

Beth fyddwn ni'n ei wneud gyda'r mes rydych chi'n eu casglu?

Byddant yn cael eu hanfon i blanhigfa’r Comisiwn Coedwigaeth yn Swydd Gaer, lle byddant yn tyfu’n goed ifanc cyn i CNC eu hailblannu yng nghoetiroedd a choedwigoedd Cymru.

Mae prosiect Miri Mes, a gynhelir bob blwyddyn, yn cynorthwyo i ni blannu mwy o goed sydd wedi’u tyfu o hadau lleol.

Sut ddylech chi baratoi?

Cyn i chi gofrestru, darllenwch y ddogfennau hyn a fydd yn eich helpu i baratoi at gasglu.

Your browser does not support inline PDF viewing. Please download the PDF.
Your browser does not support inline PDF viewing. Please download the PDF.
Your browser does not support inline PDF viewing. Please download the PDF.

Ar ôl cofrestru byddwn yn anfon y bagiau casglu mes a labeli atoch i chi ddechrau eu casglu.

Ar ôl ei gasglu gallwch drefnu apwyntiad ar gyfer gollwng eich mes cofrestredig yn un o'n swyddfeydd neu Ganolfannau Ymwelwyr.

Gallwch hefyd wylio ein gweminar.

Rhannwch eich lluniau

Cofiwch dynnu digon o luniau wrth gasglu'r mes a'u rhannu ar eich sianeli cyfryngau cymdeithasol gan ddefnyddio #MiriMes. A pheidiwch ag anghofio sôn amdanom!

Twitter @NatResWales.

Facebook @NatResWales

Events

 • Cwrs 'Coed a Choetiroedd : Yr hyn sy'n bwysig'

  From 16 Sep 2021 at 16:15 to 16 Sep 2021 at 17:45

  Bydd y cwrs yn rhoi syniadau a gweithgareddau ymarferol trawsgwricwlaidd i chi ennyn brwdfrydedd eich dysgwyr am goed!

  Bydd y cwrs yn gwmpasu popeth o sut i gyfrifo faint o garbon sydd mewn coeden, sut i fesur coed a byddwn yn ymdrin â phopeth y mae angen i chi ei wybod am wasgaru hadau, ynghyd â llawer mwy!

  Dan arweiniad staff Addysg, Dysgu a Sgiliau - Cyfoeth Naturiol Cymru.

  https://tocyn.cymru/en/organisation/c4bc8234-7cec-478a-b200-b92233ffb239

 • Cwrs hyfforddiant 'Coed a Choetiroedd: Yr hyn sy'n bwysig' - gyflwyno drwy gyfrwng y Saesneg

  From 20 Sep 2021 at 16:15 to 20 Sep 2021 at 17:45

  Bydd y cwrs yn rhoi syniadau a gweithgareddau ymarferol trawsgwricwlaidd i chi ennyn brwdfrydedd eich dysgwyr am goed!

  Bydd y cwrs yn gwmpasu popeth o sut i gyfrifo faint o garbon sydd mewn coeden, sut i fesur coed a byddwn yn ymdrin â phopeth y mae angen i chi ei wybod am wasgaru hadau, ynghyd â llawer mwy!

  Dan arweiniad staff Addysg, Dysgu a Sgiliau - Cyfoeth Naturiol Cymru.

  https://tocyn.cymru/en/organisation/c4bc8234-7cec-478a-b200-b92233ffb239

Areas

 • All Areas

Audiences

 • Educators

Interests

 • Acorn Antics