Bwrsari teithio ar gyfer lleoliadau addysg: Llwybr Arfordir Cymru

Closed 17 Jun 2022

Opened 25 May 2022

Overview

I ddathlu degfed pen-blwydd Llwybr Arfordir Cymru, mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn cynnig nifer o fwrsariaethau teithio i alluogi lleoliadau addysg yng Nghymru i ymweld â rhan o Lwybr yr Arfordir.

Mae'r llwybr cerdded pellter hir sy’n 870 milltir o hyd yn rhedeg o ffin Cymru ger Caer, i Gas-gwent yn Ne-ddwyrain Cymru. Mae'r Llwybr yn cynnig cyfleoedd dysgu a phrofiad unigryw a chyffrous i bob oedran a gallu i gefnogi'r gwaith o ddarparu cwricwla ffurfiol ac anffurfiol.

Why your views matter

Dychmygwch sut y gallai taith i Lwybr yr Arfordir ddod â dysgu'n fyw!

Allai eich dysgwyr helpu i hyrwyddo'r Llwybr drwy ddylunio taflen hyrwyddo neu ysgrifennu cylchlythyr?  Pa mor hir fyddai'n ei gymryd i'ch dysgwyr gerdded Llwybr Arfordir Cymru i gyd?  O smyglo i gadwyni bwyd, celf arfordirol i ddysgu am y cynefinoedd a'r tirffurfiau ar hyd arfordir Cymru, ewch i'r Llwybr i ddarganfod y cyfleoedd dysgu trawsgwricwlaidd a'r ymdeimlad pwerus o 'gynefin' y mae Llwybr Arfordir Cymru yn ei gynnig.

Gallwch ddod o hyd i’r holl adnoddau sydd gennym i gefnogi eich ymweliad yma: Llwybr Arfordir Cymru

Gellir gwneud ceisiadau am hyd at £200 tuag at y gost o gludo eich dysgwyr i Lwybr Arfordir Cymru ac oddi yno.

I gael derbyn y bwrsari, bydd i rhaid i chi:

  • Fod wedi mynychu weminar hyfforddi CNC, Llwybr Arfordir Cymru – Eich llwybr at ddysgu arfordirol’
  • Darparu dyfynbris gan eich gwasanaeth cludo
  • Darparu lluniau o’ch dysgwyr ar Lwybr Arfordir Cymru gyda chaniatâd i’w defnyddio yn y dyfodol (os yw’n briodol)
  • Darparu adborth oddi wrth eich dysgwyr ar eu pum uchafbwynt yn ystod yr ymweliad.
  • Trydarwch a thagiwch ni ar y cyfryngau cymdeithasol os gallwch chi @NatResWales @WalesCoastPath @_OLW_

Noder: Mae'r cyfnod ymgeisio’n cau ar 17 Mehefin 2022 a rhaid cynnal yr ymweliadau cyn 31 Rhagfyr 2022.

Bydd ceisiadau cymwys yn cael eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin.

Areas

  • All Areas

Audiences

  • Educators

Interests

  • Professional learning