Ymgynghoriad ar ddirymu a thynnu’n ôl 29 o drwyddedau gwastraff rheolau safonol

Closed 3 Mar 2022

Opened 2 Dec 2021

Overview

Datblygwyd trwyddedau rheolau safonol o dan Reoliadau Trwyddedu Amgylcheddol (Cymru a Lloegr) 2016. Maen nhw’n ein galluogi ni i gynnig trwyddedau safonol sy’n lleihau’r baich gweinyddol ar fusnesau, gan gynnal safonau amgylcheddol yr un pryd. Maen nhw’n seiliedig ar gyfresi o reolau safonol y gallwn ni eu cymhwyso’n eang.

Mae’r ymgynghoriad hwn yn cynnig:

 • Dirymu 27 o drwyddedau rheolau safonol
 • Tynnu’n ôl ac archifo dwy drwydded rheolau safonol

Rydyn ni’n defnyddio’r term ‘dirymu’ pan fo trwydded rheolau safonol yn cael ei thynnu. Nid yw ar gael mwyach er mwyn wneud cais ar ei chyfer ac nid oes ganddi unrhyw ddeiliaid.

Mae gan rai trwyddedau rheolau safonol ddeiliaid ond nid ydynt ar gael ar gyfer ceisiadau newydd. Dywedwn fod y rhain ‘wedi’u tynnu’n ôl a’u harchifo’.

Gallwch weld y trwyddedau rheolau safonol yn adran ‘Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig’ y dudalen rheolau safonol ac asesiadau risg ar gyfer gweithrediadau gwastraff.

Rheolau safonol rydyn ni’n cynnig eu dirymu

Rydyn ni’n cynnig dirymu’r trwyddedau rheolau safonol. Nid ydynt yn cael eu defnyddio ac nid oes ganddynt unrhyw ddeiliaid:

Gwastraff nad yw’n beryglus (storio a thrin)

 • SR2008 Rhif 18 – Cyfleuster triniaeth mecanyddol a biolegol (aerobig) ar gyfer deunyddiau nad ydynt yn beryglus
 • SR2008 Rhif 26 – Llosgydd carcasau anifeiliaid (amlosgfa anifeiliaid anwes)
 • SR2009 Rhif 01 – Mynwent anifeiliaid anwes
 • SR2009 Rhif 04 / SR2018 Rhif 09 – Hylosgi bionwy mewn injans newydd mewn Gwaith Hylosgi Canolig mewn gwaith trin carthion. Bydd y ddwy’n cael eu dirymu.

Gwastraff anadweithiol (storio a thrin)

 • SR2010 Rhif 18 – Storio a thrin deunydd a garthwyd ar gyfer ei adfer

Biowastraff

 • SR2010 Rhif 14 – Compostio gwastraff bioddiraddadwy, llai na 500 tunnell
 • SR2011 Rhif 01 - Compostio gwastraff bioddiraddadwy
 • SR2012 Rhif 03 – Compostio mewn systemau caeedig. Gweithrediad Adfer Gwastraff – y gallu i drin dim mwy na 75 tunnell y dydd
 • SR2012 Rhif 07 - Compostio mewn systemau agored. Gweithrediad Adfer Gwastraff – y gallu i drin dim mwy na 75 tunnell y dydd
 • SR2012 Rhif 12 / SR2018 Rhif 13 – Cyfleuster treulio anaerobig gan gynnwys defnyddio’r bionwy sy’n deillio o’r broses. Bydd y ddwy’n cael eu dirymu.

Gosodiadau

 • SR2012 Rhif 04 - Compostio mewn systemau caeedig (y gallu i drin dros 75 tunnell y dydd)
 • SR2012 Rhif 08 - Compostio mewn systemau agored (y gallu i drin dros 75 tunnell y dydd)
 • SR2012 Rhif 11 / SR2018 Rhif 12 - cyfleuster treulio anaerobig gan gynnwys hylosgi’r bionwy sy’n deillio o’r broses. Bydd y ddwy’n cael eu dirymu.
 • SR2012 Rhif 13 – Trin lludw gwaelod y llosgydd (IBA) (y gallu i drin dros 75 tunnell y dydd)

Metelau eilaidd

 • SR2017 Rhif 02 – Cyfleuster trin awdurdodedig (AFT) ar gyfer ailgylchu metelau a thrin cyfarpar trydanol ac electronig gwastraff, ac eithrio sylweddau sy’n teneuo’r osôn
 • SR2008 Rhif 22 - 75kte – storio metel sgrap sy’n barod i’w osod mewn ffwrnais ar gyfer ei adfer

Trin gwastraff peryglus

 • SR2008 Rhif 06 – gorsaf trosglwyddo gwastraff cartref, masnachol a diwydiannol gyda chyfleuster storio asbestos (dim adeilad)
 • SR2008 Rhif 08 - gorsaf trosglwyddo gwastraff cartref, masnachol a diwydiannol gyda chyfleuster trin a storio asbestos (dim adeilad)
 • SR2008 Rhif 25 – gorsaf trin a throsglwyddo gwastraff clinigol a gwastraff gofal iechyd

Rheolau safonol sydd wedi’u tynnu’n ôl rydyn ni’n cynnig eu dirymu

Rydym ni wedi tynnu’r trwyddedau rheolau safonol canlynol yn ôl o’r blaen. Nid oes ganddynt unrhyw ddeiliaid a byddant yn cael eu tynnu’n ôl fel rhan o’r ymgynghoriad hwn:

Gwaredu gwastraff yn barhaol ar gyfer ei adfer

 • SR2010 Rhif 08 – Defnyddio gwastraff yn y diwydiant adeiladu <100,000 tunnell y flwyddyn
 • SR2010n Rhif 10 – Defnyddio gwastraff i adfer, adfywio neu wella tir – <100,000 tunnell

Biowastraff

 • SR2010 Rhif 15 - Cyfleuster treulio anaerobig gan gynnwys defnyddio’r bionwy sy’n deillio o’r broses – hyd at 75,000 tunnell
 • SR2010 Rhif 16 – Cyfleuster treulio anaerobig ar fferm gan gynnwys defnyddio’r bionwy sy’n deillio o’r broses – hyd at 75,000 tunnell
 • SR2008 Rhif 17 – Compostio mewn systemau caeedig

Rheolau safonol rydyn ni’n cynnig eu tynnu’n ôl a’u harchifo

Rydyn ni’n cynnig tynnu’n ôl ac archifo dwy drwydded rheolau safonol o’r sectorau canlynol, gan na ellir gwneud cais ar eu cyfer mwyach, er bod rhai deiliaid o hyd:

Biowastraff

 • SR2012 Rhif 10 / SR018 Rhif 11 – Cyfleuster treulio anaerobig ar fferm sy’n defnyddio gwastraff fferm yn unig, gan gynnwys defnyddio’r bionwy sy’n deillio o’r broses / Gweithrediad Adfer Gwastraff – y gallu i drin llai na 100 tunnell o wastraff y dydd. Bydd y ddwy’n cael eu tynnu’n ôl a’u harchifo.

Areas

 • All Areas

Audiences

 • Fly-fishing
 • Cockles
 • Newport Green and Safe Spaces
 • Flooding
 • Llifogydd
 • Community Volunteers
 • Gwirfoddolwyr Cymunedol
 • Management
 • English
 • Cymraeg
 • marine developers
 • marine planners
 • South West Stakeholder group
 • citizens
 • water companies
 • NFU
 • DCWW
 • Anglers
 • Coal Authority
 • Educators
 • SoNaRR2020

Interests

 • Waste