Hysbysiad o Gais ar gyfer Arolwg Metocean y Môr Celtaidd

Ar gau 22 Maw 2024

Wedi'i agor 23 Chwef 2024

Trosolwg

Deddf Y Môr a Mynediad I’r Arfordir 2009 - Hysbysiad o Gais ar gyfer Arolwg Metocean y Môr Celtaidd

Hysbysir drwy hyn fod Ystad y Goron wedi cyflwyno cais i Cyfoeth Naturiol Cymru am drwydded forol i gynnal gweithgaredd a reoleiddir o dan Ddeddf y Môr a Mynediad i’r Arfordir 2009. Mae'r cais ar gyfer Arolwg Metocean y Môr Celtaidd.

Gallwch weld y dogfennau cais yn rhad ac am ddim, o'n https://publicregister.naturalresources.wales/. Gallwch chwilio am y dogfennau gan ddefnyddio'r cyfeirnod cais DEML2406.

Ardaloedd

  • Pob Ardal

Cynulleidfaoedd

  • marine developers
  • marine planners
  • Network Completion Project Task and Finish Group
  • Coastal Group Members

Diddordebau

  • EIA
  • Development
  • Marine Protected Areas Network Completion Project
  • Marine Area Statement