Hysbysiad o Gais am i ailosod morglawdd a gwneud gwaith adfer ar lithrfa goncrit

Yn cau 17 Ebr 2024

Wedi'i agor 20 Maw 2024

Trosolwg

Deddf Y Môr a Mynediad I’r Arfordir 2009 Hysbysiad o Gais am i ailosod morglawdd a gwneud gwaith adfer ar lithrfa goncrit

Hysbysir drwy hyn fod Mr Christopher Blackham wedi cyflwyno cais i Cyfoeth Naturiol Cymru am drwydded forol i gynnal gweithgaredd a reoleiddir o dan Ddeddf y Môr a Mynediad i’r Arfordir 2009. Mae'r cais ar gyfer i ailosod morglawdd a gwneud gwaith adfer ar lithrfa goncrit.

Gallwch weld y dogfennau cais yn rhad ac am ddim, o'n https://publicregister.naturalresources.wales/. Gallwch chwilio am y dogfennau gan ddefnyddio'r cyfeirnod cais CML2407.

Dylid cyflwyno sylwadau neu wrthwynebiadau ysgrifenedig parthed y cais hwn i’r

Tîm Trwyddedu Morol,
Gwasanaeth Trwyddedu Caerdydd,
Tŷ Cambria,
29 Heol Casnewydd,
Caerdydd
CF24 0TP.

neu yrru e-bost at marinelicensing@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk erbyn y 17/04/2024, gan ddyfynnu cyfeirnod: CML2407.

Yn eich sylw/gwrthwynebiad dylech gynnwys cyfeiriad e-bost neu gyfeiriad post llawn y gellir anfon gohebiaeth iddo Byddwch yn ymwybodol y bydd sylwadau a dderbynnir yn cael eu rhannu â'r ymgeisydd a gall y byddant ar gael i'r cyhoedd ar ôl golygu manylion personol, yn unol â'r Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data.

Ardaloedd

  • Pob Ardal

Cynulleidfaoedd

  • marine developers
  • marine planners
  • Network Completion Project Task and Finish Group
  • Coastal Group Members

Diddordebau

  • EIA
  • Development
  • Marine Protected Areas Network Completion Project
  • Marine Area Statement