Cwmpasu a pharatoi Asesiad Effaith Amgylcheddol (AEA) ar gyfer datblygiadau morol

Closed 2 Oct 2020

Opened 11 Sep 2020

Overview

Hoffem glywed eich barn ynglŷn â’r strwythur newydd a’r cynnwys a ddiweddarwyd yn ein:

Canllawiau cwmpasu a pharatoi Asesiad Effaith Amgylcheddol ar gyfer datblygiad morol (drafft ar gyfer ymgynghoriad).

Why your views matter

Rydym wedi adolygu ein canllawiau ar gwmpasu a pharatoi Asesiad Effaith Amgylcheddol ar gyfer datblygiadau morol (y cyfeirir atynt fel GN013) a gyhoeddwyd yn 2017.

O ganlyniad i’r adolygiad, rydym yn cynnig y newidiadau canlynol:

 • Cyflwyno’r canllawiau fel cynnwys y we mewn cyfres o we-dudalennau gan gynnwys:
  • Cwmpasu a pharatoi Asesiad Effaith Amgylcheddol ar gyfer datblygiadau morol
  • Asesiad Effaith Amgylcheddol ar gyfer datblygiadau morol
  • Beth yw cwmpasu Asesiad Effaith Amgylcheddol ar gyfer datblygiadau morol
  • Beth i’w gynnwys yn eich adroddiad cwmpasu datblygiad morol
  • Deddfwriaeth, polisi a gwybodaeth ar gyfer Asesiad Effaith Amgylcheddol
    
 • Amcanu i fod yn glir ynglŷn â pha wybodaeth y mae CNC fel cynghorydd statudol yn ei ddisgwyl ar gyfer datblygiadau morol AEA
 • Diweddaru’r wybodaeth a’r cynnwys
 • Darparu dolenni i’n canllawiau a’n gwybodaeth perthnasol

What happens next

Yn dilyn hyn byddwn yn ystyried yr holl ymatebion yn ofalus ac yn gwneud unrhyw ddiwygiadau angenrheidiol wrth gwmpasu AEA ar gyfer canllawiau datblygu morol.

Rydym yn rhagweld y bydd y canllawiau terfynol yn cael eu cyhoeddi ym mis Medi 2020.

Byddwn yn adolygu ac yn diweddaru’r canllawiau yn rheolaidd yn y dyfodol.

Areas

 • All Areas

Audiences

 • marine developers
 • marine planners

Interests

 • EIA
 • development