Bont Gludo Casnewydd

Closed 31 Jul 2021

Opened 2 Jul 2021

Overview

Hysbysiad o Gais ar gyfer gwneud gwaith adfer i Bont Gludo Casnewydd

Deddf Y Môr a Mynediad i’r Arfordir 2009

Hysbysir drwy hyn fod Cyngor Dinas Casnewydd wedi cyflwyno cais i Cyfoeth Naturiol Cymru am drwydded forol i gynnal gweithgaredd a reoleiddir o dan Ddeddf y Môr a Mynediad i’r Arfordir 2009. Mae'r cais ar gyfer gwneud gwaith adfer i Bont Gludo Casnewydd, sy’n cynnwys gwaith cynnal a chadw, atgyweirio, adfer a gwella.

Gallwch weld y dogfennau cais yn rhad ac am ddim, o'n Cofrestr gyhoeddus. Gallwch chwilio am y dogfennau gan ddefnyddio'r cyfeirnod cais CML2127. Yng ngoleuni’r sefyllfa iechyd cyhoeddus gyfredol gyda golwg ar Coronafirws (COVID-19) ni fydd copi caled o’r cais a dogfennau ategol ar gael mewn man cyhoeddus yn y cyfnod hwn’.Os gofynnir am gopïau caled o'r dogfennau uchod, efallai y bydd rhaid talu costau copïo nad ydynt yn fwy na chostau copïo rhesymol.

Areas

  • Newport

Audiences

  • Anyone from any background

Interests

  • Permits