Adolygiad o’r modd mae Bwrdd CNC yn ymgysylltu efo’r cyhoedd

Closes 9 Dec 2022

Opened 10 Nov 2022

Overview

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn cynnal cyfarfodydd Bwrdd rheolaidd. Ar hyn o bryd rydym yn adolygu'r ffordd mae ein haelodau yn ymgysylltu â'r cyhoedd a pha newidiadau, os o gwbl, y mae angen eu gwneud i strwythur y cyfarfodydd er mwyn hwyluso gwell ymgysylltu â'r cyhoedd.

Why your views matter

Plîs atebwch y cwestiynau canlynol i ni glywed am eich profiad a'ch barn.

Areas

  • All Areas

Audiences

  • Anyone from any background

Interests

  • Community Engagement