Natur a Ni - Pa ddyfodol ydyn ni eisiau ar gyfer ein hamgylchedd naturiol?

Closed 28 Apr 2022

Opened 17 Feb 2022

Overview

Nature and Us logo

Rydyn ni eisiau clywed gan bobl ledled Cymru gyfan oherwydd mae eich barn yn bwysig i ni.

Gall cwblhau'r arolwg Natur a Ni ein helpu i ddeall y materion allweddol sy'n bwysig i chi. Cliciwch ar 'Dechrau'r arolwg' isod i gychwyn. Os oes angen mwy o amser arnoch i ateb y cwestiynau, does dim rhaid i chi ei gwblhau ar yr un pryd, gallwch ei gadw a dod yn ôl yn nes ymlaen.

Gallwch hefyd lawrlwytho fersiwn Word o'r arolwg a'i e-bostio i naturani@cyfoethnaturiol.cymru ar ôl i chi ei gwblhau. Neu gallwch lawrlwytho fersiwn o'r arolwg y gellir ei hargraffu a'i bostio'n ôl atom. Os hoffech gael cymorth i gwblhau'r arolwg, cysylltwch â ni gan ddefnyddio'r un cyfeiriad e-bost.

Mae'r arolwg yn rhan o gyfres lawer ehangach o ddigwyddiadau cenedlaethol ar-lein ym mis Mawrth ac Ebrill. Gobeithio y byddwch chi'n cymryd rhan ym mha bynnag ffordd sydd fwyaf addas i chi. Gallwch hefyd wirfoddoli i gymryd rhan yn un o'n grwpiau trafod ar-lein.

Ac, wrth gwrs, gallwch chi gymryd camau gweithredu nawr – edrychwch ar yr adnoddau eraill a allai helpu ar hafan Natur a Ni.

Areas

 • All Areas

Audiences

 • Fly-fishing
 • Cockles
 • Newport Green and Safe Spaces
 • Flooding
 • Llifogydd
 • Community Volunteers
 • Gwirfoddolwyr Cymunedol
 • Management
 • English
 • Cymraeg
 • marine developers
 • marine planners
 • South West Stakeholder group
 • citizens
 • water companies
 • NFU
 • DCWW
 • Anglers
 • Coal Authority
 • Educators
 • SoNaRR2020

Interests

 • Species Licence
 • Trwydded Rhywogaeth
 • Regulatory Voice
 • Permits
 • Trwyddedau
 • Llais Rheoleiddio
 • Waste
 • Flooding
 • Llifogydd
 • Community Voulnteering
 • Gwirfoddoli Cymunedol
 • Forest Management
 • Rheoli Coedwig
 • EIA
 • development
 • South West Area Statement
 • Newport Green and Safe Spaces
 • WFD
 • water framework directive
 • water planning
 • Dee
 • river basin planning
 • Fruitful Orchard Project
 • Professional learning
 • Terrestrial ecosystems and species
 • SoNaRR2020