ORML2233 Fferm Wynt Alltraeth Awel y Môr

Page 1 of 3

Closes 18 Aug 2022

Cyflwyniad

1. Beth yw eich enw?
2. Beth yw’ch cyfeiriad e-bost?

Os byddwch yn nodi eich cyfeiriad e-bost yna byddwch yn derbyn e-bost cydnabod yn awtomatig pan fyddwch yn cyflwyno'ch ymateb.

3. Os ydych yn ymateb ar ran sefydliad, rhowch enw'r sefydliad isod.
4. A oes gennych unrhyw sylwadau i'w gwneud ar brosiect Awel y Môr o ystyried wybodaeth a gyflwynwyd?