Bwriad gan unig reoleiddiwr Kronospan i gychwyn ymgynghoriad

Page 1 of 3

Closes 17 Jul 2022

Ymgynghoriad

1. Beth yw eich sefydliad?
2. Darparwch unrhyw sylwadau y gallech fod am eu gwneud sy'n berthnasol ac o fewn cwmpas ein cylch gwaith ar gyfer y penderfyniad hwn o dan Reoliadau Trwyddedu Amgylcheddol (Cymru a Lloegr) 2016.

Cysylltwch â ni

Os oes gennych sylwadau ychwanegol na allwch eu darparu drwy’r Hwb Ymgynghori, defnyddiwch y manylion cyswllt isod: 

E-bost: permittingconsultations@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk