Y Gororau - Holiadur Natur am Byth (Cymraeg)

Page 1 of 5

Closes 31 Dec 2022

Arolwg cyfranogwyr

1. Yn eich barn chi, pa mor bwysig yw achub y rhywogaethau sydd dan y bygythiad mwyaf o farw allan yng Nghymru?
2. Ydych chi erioed wedi ymweld â Gwarchodfa Natur ym Mhowys? Mae Gwarchodfa Natur yn golygu lle yn yr awyr agored y gofalir amdano er lles y bywyd gwyllt sydd yno.
3. Pa mor aml ydych chi’n ymweld â gwarchodfeydd natur ym Mhowys?
4. Ydych chi erioed wedi ymweld ag un o’r gwarchodfeydd natur canlynol ym Mhowys?
5. Pam wnaethoch chi / ydych chi’n ymweld â gwarchodfa natur?
6. Oes rhesymau eraill a fyddai’n eich atal rhag ymweld â gwarchodfeydd natur ym Mhowys?
7. Pa mor bwysig yw hi i chi fynd allan i lecynnau gwyrdd?
8. Sut fyddwch chi fel arfer yn ymwneud â byd natur/bywyd gwyllt?
9. Hoffech chi wybod mwy am unrhyw un o’r mathau hyn o fywyd gwyllt?
10. Hoffech chi wybod mwy am y materion amgylcheddol hyn?
11. A fyddai diddordeb gyda chi mewn cymryd rhan drwy un o’r ffyrdd canlynol i helpu natur (byddai unrhyw hyfforddiant angenrheidiol yn cael ei ddarparu):
12. Ble fyddech chi’n hoffi gwneud y pethau hyn?
13. Unrhyw bethau eraill i’w nodi?