Holidaur Ar-lein Natur am Byth (Cymraeg)

Closes 31 Aug 2022

Opened 20 Apr 2022

Overview

Natur am Byth! Achub Rhywogaethau ‘dan Fygythiad yng Nghymru

Mae 'Natur am Byth!' yn rhaglen flaenllaw, newydd sbon yma yng Nghymru a ariennir gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol a Llywodraeth Cymru. Mae’n uno naw corff anllywodraethol amgylcheddol â Chyfoeth Naturiol Cymru i ddarparu rhaglen treftadaeth naturiol ac allgymorth fwyaf y wlad i achub rhywogaethau rhag difodiant ac i ailgysylltu pobl â’r byd natur. Bydd Natur am Byth yn arwain y ffordd at adferiad byd natur drwy ddangos sut y gall holl bobl Cymru a’n bywyd gwyllt ffynnu gyda’i gilydd, drwy gyflwyno rhaglen uchelgeisiol o cadwraeth a gweithgarwch allgymorth cynhwysol ar raddfa genedlaethol ac yn yn lleol, ledled Cymru

Mae’r rhaglen yn ei chyfnod datblygu ar hyn o bryd ac rydym yn edrych i weithio, trafod, ac adeiladu perthnasoedd â chymunedau, rhanddeiliaid allweddol a phartneriaid cyflawni posib ar draws Cymru er mwyn deall yn well y cyfleoedd a’r rhwystrau y mae pobl yn eu hwynebu wrth ymgysylltu neu geisio ymgysylltu â byd natur, a chynnwys pobl wrth lunio ein cyfnod cyflawni 4 blynedd (yn amodol ar gymeradwyaeth cyllid).

I ddarganfod mwy ewch i Natur am Byth 

Why your views matter

Er mwyn i ni ddeall yn well y cyfleoedd a’r rhwystrau y mae pobl yn eu hwynebu wrth ymgysylltu neu geisio ymgysylltu â byd natur, byddem yn gwerthfawrogi’n fawr pe gallech lenwi’r holiadur byr hwn. Ni ddylai gymryd mwy na 10 munud.


Y gobaith yw, trwy nodi'r rhwystrau a'r cyfleoedd hyn, y gallwn greu cyfres o ddigwyddiadau pellgyrhaeddol, cynhwysol a deniadol yn ystod ein cyfnod cyflawni.


Diolch am gymryd yr amser, gwerthfawrogir pob ymateb yn fawr!

Byddem wrth ein bodd yn clywed eich barn!

Areas

  • All Areas

Audiences

  • Community Volunteers

Interests

  • Gwirfoddoli Cymunedol