Find activities

 • Dovey Junction Viaduct Refurbishment

  Marine and Coastal Access Act 2009 Notice of Application for Dovey Junction Viaduct Refurbishment Notice is hereby given that Amalgamated Construction Ltd. has applied to Natural Resources Wales (“NRW”) for a marine licence to carry out a regulated activity... More
  Closed 29 June 2022
 • Woodland Creation at Tyn Y Mynydd

  We’re seeking your views to help shape the design for a new woodland at Tyn Y Mynydd, Ffordd Penmynydd on Anglesey. The land was brought by Natural Resources Wales (NRW) earlier this year, as part of a wider project to increase woodland cover on the Welsh Government Woodland... More
  Closed 21 June 2022
 • Lampeter & Cilcennin Forest Resource Plan

  Natural Resources Wales is responsible for the sustainable management of the publicly owned woodlands and forests of Wales. They are managed for the benefit and well-being of the people who visit them and depend on them for their livelihood. This responsibility includes improving their... More
  Closed 19 June 2022
 • #TeamNRWDay - Customer Experience & Engagement team landing page

  Croeso i dudalen lanio diwrnod #TîmCyfoeth y tim Profiad Cwsmer. Mae'r tîm Profiad Cwsmeriaid ac Ymgysylltu yn rhan o Gyfarwyddiaeth CMC ac yn cael ei arwain gan Naomi Lawrence, Pennaeth Profiad Cwsmeriaid ac Ymgysylltu. Cliciwch isod i weld a lawrlwytho ein... More
  Closed 17 June 2022
 • Holyhead breakwater refurbishment scheme

  Marine and Coastal Access Act 2009 Marine Works (Environmental Impact Assessment) Regulations 2007 Notice of application for Holyhead breakwater refurbishment scheme Notice is hereby given that Stena Line Ports Limited has applied to Natural Resources Wales (“NRW”) for a marine... More
  Closed 10 June 2022
 • Natur a Ni - holiadur adborth

  Diolch am gymryd rhan yn Natur a Ni. Cymerwch ychydig funudau i ateb cwestiynau am eich profiad. PWYSIG: mae eich atebion yn ddienw a bydd eich gwybodaeth yn cael ei chadw’n ddiogel, ddim yn cael ei throsglwyddo i unrhyw drydydd parti, caiff ei chadw am gyfnod... More
  Closed 28 May 2022
 • Nature and Us - involvement survey

  Thank you for taking part in Nature and Us. Please take a few minutes to answer questions about your experience. IMPORTANT: your answers are anonymous and your information will be kept securely, not passed to any third parties, will be kept for a limited amount of time, and... More
  Closed 28 May 2022
 • Central Rhyl coastal defence scheme ground investigations

  Marine and Coastal Access Act 2009 Marine Works (Environmental Impact Assessment) Regulations 2007 Notice of application for Central Rhyl coastal defence scheme ground investigations Notice is hereby given that Denbighshire County Council has applied to Natural Resources Wales... More
  Closed 27 May 2022
 • Notice of application for ORML1957v2 marine energy test area

  Marine and Coastal Access Act 2009 Marine Works (Environmental Impact Assessment) Regulations 2007 Notice of application for ORML1957v2 marine energy test area Notice is hereby given that Pembrokeshire Coastal Forum CIC has applied to Natural Resources Wales (“NRW”) for a... More
  Closed 18 May 2022
 • Cynllun Adnoddau Coedwigaeth Garw a Chwm Ogwr

  Cyfoeth Naturiol Cymru sy'n gyfrifol am reolaeth gynaliadwy ar goetiroedd a choedwigoedd Cymru sy'n eiddo cyhoeddus. Fe'u rheolir er budd a lles y bobl sy'n ymweld â nhw ac sy’n dibynnu arnynt am eu bywoliaeth. Mae'r cyfrifoldeb hwn yn cynnwys gwella eu bioamrywiaeth a'u gwytnwch tymor... More
  Closed 11 May 2022
 • Garw and Ogmore Vale Forest Resource Plan Consultation

  Natural Resources Wales is responsible for the sustainable management of the publicly owned woodlands and forests of Wales. They are managed for the benefit and well-being of the people who visit them and depend on them for their livelihood. This responsibility includes improving their... More
  Closed 11 May 2022
 • Notice of Application for the replacement of Newport effluent outfall

  Marine and Coastal Access Act 2009 Notice is hereby given that Kaymac Marine & Civil Engineering Ltd has applied to Natural Resources Wales (“NRW”) for a marine licence to carry out a regulated activity under the Marine and Coastal Act 2009. The application is for the replacement of... More
  Closed 7 May 2022
 • Penderfyniad Drafft ar Drwydded amgylcheddol Newbridge Energy Limited

  Rydym yn bwriadu cyhoeddi’r newid. Byddwn yn cyhoeddi’r newid yn unig os credwn na fydd llygredd sylweddol yn cael ei achosi ac os oes gan y gweithredwr y gallu i fodloni amodau’r drwydded. Bydd unrhyw drwydded y byddwn yn ei rhoi yn cynnwys amodau priodol i ddiogelu iechyd dynol... More
  Closed 3 May 2022
 • Newbridge Energy Limited Environmental Permit Draft Decision

  We are minded to issue the variation. We will only issue the variation if we believe that significant pollution will not be caused and the operator has the ability to meet the conditions of the permit. Any permit we grant will include appropriate conditions to protect human health and the... More
  Closed 3 May 2022
 • Nature and Us - What future do we want for our natural environment?

  We want to hear from people across the whole of Wales because we care about what you think. Completing the Nature and Us survey can help us understand the key issues that matter to you. Click 'Start the survey' below to begin. If you need more time to answer the... More
  Closed 28 April 2022
 • Natur a Ni - Pa ddyfodol ydyn ni eisiau ar gyfer ein hamgylchedd naturiol?

  Rydyn ni eisiau clywed gan bobl ledled Cymru gyfan oherwydd mae eich barn yn bwysig i ni. Gall cwblhau'r arolwg Natur a Ni ein helpu i ddeall y materion allweddol sy'n bwysig i chi. Cliciwch ar 'Dechrau'r arolwg' isod i gychwyn. Os oes angen mwy o amser arnoch i ateb y... More
  Closed 28 April 2022
 • Woodland Creation at Brownhill

  We’re seeking your views on the design for the new commemorative woodland at Brownhill, in the Tywi valley, Carmarthenshire. The site at Brownhill has been confirmed as one of three planned locations for memorial woodlands in Wales, which were announced earlier last... More
  Closed 26 April 2022
 • Creu Coetir yn Brownhill

  Rydym yn gofyn am eich barn ar ddyluniad y coetir coffaol newydd yn Brownhill, yn nyffryn Tywi, Sir Gaerfyrddin. Mae'r safle yn un o'r tri lleoliad arfaethedig ar gyfer y coetiroedd coffa yng Nghymru, a gyhoeddwyd yn gynharach y mis hwn gan y Prif Weinidog Mark Drakeford fel... More
  Closed 26 April 2022
 • Consultation on application for a permit variation at Nine Mile Point Waste Transfer Facility

  We have received an application for a permit variation (Application PAN – 016095) from Drumcastle Limited to vary the existing environmental permit for the waste transfer facility, located on Nine Mile Point Industrial Estate in Cwmfelinfach, Caerphilly. The existing... More
  Closed 25 April 2022
 • Application for a marine licence for riverbank improvement works

  Marine and Coastal Access Act 2009 Part 4: Marine Licensing Notice is hereby given, in accordance with Part 4, Chapter 1, Section 68 of the Marine and Coastal Access Act 2009 that Rightacres Property Co LTD has applied to Natural Resources Wales, acting on behalf of the Licensing... More
  Closed 22 April 2022
 • Rhan Cymru o Gynllun Rheoli Basn Afon Hafren 2021-2027

  Cyhoeddir yr ymgynghoriad ar ddiweddaru cynllun rheoli basn Afon Hafren ar gyfer y trydydd cylch (2021-2027) gan Asiantaeth yr Amgylchedd. Asiantaeth yr Amgylchedd sy'n arwain y gwaith ar gyfer Afon Hafren. Rydym yn gweithio gydag Asiantaeth yr Amgylchedd a phartneriaid i... More
  Closed 22 April 2022
 • Welsh part of the Severn river basin management plan 2021-2027

  The consultation on updating the Severn river basin management plan for the third cycle (2021-2027) is published by the Environment Agency. The Environment Agency lead the work for the Severn. We work with the Environment Agency, and partners, to ensure that the appropriate collaborative... More
  Closed 22 April 2022
 • Rhydymain Forest Resource Plan

  Natural Resources Wales is responsible for the sustainable management of the publicly owned woodlands and forests of Wales. They are managed for the benefit and well-being of the people who visit them and depend on them for their livelihood. This responsibility includes improving their... More
  Closed 12 April 2022
 • Cynllun Adnoddau Coedwig Rhydymain

  Cyfoeth Naturiol Cymru sy’n gyfrifol am reoli coetiroedd a choedwigoedd Cymru sy’n eiddo cyhoeddus yn gynaliadwy. Cânt eu rheoli er budd a lles y bobl sy’n ymweld â nhw ac yn dibynnu arnyn nhw am eu bywoliaeth. Mae’r cyfrifoldeb hwn yn cynnwys gwella eu bioamrywiaeth a’u gallu i... More
  Closed 12 April 2022
 • Cynllun Adnoddau Coedwig Cwm Rhondda Isaf

  Cyfoeth Naturiol Cymru sy'n gyfrifol am reolaeth gynaliadwy ar goetiroedd a choedwigoedd Cymru sy'n eiddo cyhoeddus. Fe'u rheolir er budd a lles y bobl sy'n ymweld â nhw ac sy’n dibynnu arnynt am eu bywoliaeth. Mae'r cyfrifoldeb hwn yn cynnwys gwella eu bioamrywiaeth a'u gwytnwch tymor... More
  Closed 8 April 2022
 • Lower Rhondda Forest Resource Plan Consultation

  Natural Resources Wales is responsible for the sustainable management of the publicly owned woodlands and forests of Wales. They are managed for the benefit and well-being of the people who visit them and depend on them for their livelihood. This responsibility includes improving their... More
  Closed 8 April 2022
 • Llanfairfechan sea wall repairs

  Marine and Coastal Access Act 2009 Part 4: Marine Licensing Application for a marine licence for Llanfairfechan sea wall repairs Notice is hereby given, in accordance with Part 4, Chapter 1, Section 68 of the Marine and Coastal Access Act 2009 that Conwy County Borough Council has... More
  Closed 6 April 2022
 • Tintern Wireworks Bridge Refurbishment

  Marine and Coastal Access Act 2009 Notice of Application for Tintern Wireworks Bridge Refurbishment Notice is hereby given that Gloucester County Council has applied to Natural Resources Wales (“NRW”) for a marine licence to carry out a regulated activity under the Marine and... More
  Closed 6 April 2022
 • Notice of Application for Deep Geotechnical Survey, Mona Offshore Wind Farm

  Marine and Coastal Access Act 2009 Notice is hereby given that Mona Offshore Wind Limited has applied to Natural Resources Wales (“NRW”) for a marine licence to carry out a regulated activity under the Marine and Coastal Act 2009. The application is for Deep Geotechnical Survey,... More
  Closed 31 March 2022
 • Notice of Application for Geotechnical Survey Works, Morgan and Mona Offshore Wind Farms

  Marine and Coastal Access Act 2009 Notice is hereby given that Mona Offshore Wind Limited has applied to Natural Resources Wales (“NRW”) for a marine licence to carry out a regulated activity under the Marine and Coastal Act 2009. The application is for Geotechnical Survey Works,... More
  Closed 31 March 2022
109 results. Page 1 of 4