Arolwg Staff Gwrth-dwyll

Closed 17 Sep 2021

Opened 6 Sep 2021

Overview

Bob 5 mlynedd mae CNC yn adnewyddu ei Strategaeth Gwrth-dwyll, Llwgrwobrwyo a Llygredigaeth. Fel rhan o hynny, cynhelir asesiad risg twyll.

Mae'r arolwg dienw byr hwn, ar gyfer yr holl staff, yn rhan o'r asesiad risg a bydd yn helpu i sicrhau bod CNC yn cynnal mesurau atal twyll effeithiol.

Bydd yr arolwg yn parhau i fod ar agor am wythnos a byddem yn werthfawrogol iawn pe gallech gymryd yr amser i gymryd rhan fel y gallwn adolygu ein mesurau presennol.

Rydym yn rhagweld na fydd yn cymryd mwy na 15 munud i'w gwblhau.
Hoffem hefyd eich annog i drosglwyddo'r arolwg hwn i'ch cydweithwyr a bydd canlyniadau'r arolwg yn cael eu defnyddio i lywio'r Strategaeth newydd. 

Areas

 • All Areas

Audiences

 • English
 • Cymraeg

Interests

 • Species Licence
 • Trwydded Rhywogaeth
 • Regulatory Voice
 • Permits
 • Trwyddedau
 • Llais Rheoleiddio
 • Waste
 • Flooding
 • Llifogydd
 • Community Voulnteering
 • Gwirfoddoli Cymunedol
 • Forest Management
 • Rheoli Coedwig
 • EIA
 • development
 • South West Area Statement
 • Newport Green and Safe Spaces
 • WFD
 • water framework directive
 • water planning
 • Dee
 • river basin planning
 • Fruitful Orchard Project
 • Professional learning
 • Acorn Antics
 • Terrestrial ecosystems and species
 • Fishing
 • SoNaRR2020